Tjänster:

Jag älskar upptäcktsfärder! Jag ger mig gärna ut tillsammans med dig som kund för att hitta det som glittrar och får dina ögon att glimra till. Vi letar efter hela bilden, vidgar perspektiven och studsar runt våra tankar i olika provprat. Det är då vi hittar de verkliga behoven och när vi utgår från dem blir det lättare och roligare att göra. På köpet blir vi effektivare och våra resultat mer hållbara.

Min mission är att bidra till en bättre värld genom mer moderna arbetssätt och hållbara organisationer och människor. Vill du också förbättra världen? Kom ihåg att en vision utan handling enbart är en illusion. Tillsammans blir vi starkare.

No guts no beauty in the world!

MINA TJÄNSTER:

Jag är gärna med och bidrar till er utveckling, oavsett om det handlar om det personliga ledarskapet, gruppen eller utvecklingsarbete i hela organisationen. Och eftersom allt lärande startar med det goda samtalet och ett antal ”provprat”, så är det gärna så jag startar upp vårt samarbete. Vi bokar ett första möte där vi lär känna varandra och startar vår upptäcksfärd. Sedan sätter vi upp ett anpassat stöd utifrån er specifika situation och behov. Här är några moduler som kort beskriver hur jag arbetar:

UPPLEVELSER – WORKSHOP – MÖTEN
Designar, faciliterar och genomför (eller stöttar genomförandet) utifrån vårt uppsatta syfte. Lärprocesser startar ofta med en inledande workshop.

PROCESSLEDNING
Designar, stöttar och/eller leder processer utifrån det syfte vi valt. Lärandet är alltid i fokus! Vi arbetar iterativt och agilt utifrån våra arbetshypoteser som vi löpande kan verifiera, genomföra och ändra. Vi jobbar utifrån moderna, ofta digitala, arbetssätt med fokus på helhet och hållbarhet.

SPEAKING PARTNER
Genom våra samtal bidrar jag med ett tryggt och autentiskt stöd i ditt genomförande. Då jag utgår från att mångfald behövs för innovation och kvalitetssäkring är det just att föra in andra perspektiv som blir mitt största bidrag till dig. Att låta bli att testa nya sätt att göra på/nya tankesätt kan vara en av de största riskerna vi har idag. Många gånger är mod riskhanteringens bästa vän. Med lite självdistans, självmedkänsla och humor kommer vi långt och har riktigt kul på vägen.

UTBILDNING
Jag vet att lärandet är grunden till all utveckling och det livslånga lärandet är så viktigt för att varken personer eller samhälle ska stagnera. Allt jag gör bygger på lärandet men jag erbjuder också utbildningar. Jag bygger gärna in kunskapshöjande delar i våra workshops utifrån behov. Alternativt sätter vi ihop en utbildning för just er. Inom konceptet #jobbasmart kan vi idag också erbjuda en e-kurs som vi bygger på med praktiska workshops specifikt för er.

NÄTVERK
Ensam är inte stark. Kanske har jag andra kontakter än vad ni har och tillsammans kan det bli riktigt bra. Behöver du ingångar eller perspektiv på nationell, regional nivå eller behöver du få in praktiker från en specifik bransch? Vi letar tillsammans fram de perspektiv vi saknar för att kunna verifiera och modifiera vårt tänk och görande så att våra resultat blir mer hållbara. Jag samarbetar också nära ett antal konsulter om vi behöver stärka upp oss med fler spelare.